pancarta d'hidrogen

Planta de producció d'hidrogen de craqueig de metanol

  • Alimentació típica: metanol
  • Interval de capacitat: 10~50000Nm3/h
  • H2puresa: normalment 99,999% en vol.(99,9999% en vol. opcional)
  • H2pressió d'alimentació: normalment 15 bar (g)
  • Funcionament: automàtic, controlat per PLC
  • Utilitats: Per a la producció de 1.000 Nm³/h H2del metanol, es requereixen les utilitats següents:
  • 500 kg/h de metanol
  • 320 kg/h d'aigua desmineralitzada
  • Potència elèctrica de 110 kW
  • 21T/h d'aigua de refrigeració

Presentació del producte

Procés

La tecnologia de producció d'hidrogen de cracking de metanol utilitza metanol i aigua com a matèries primeres, converteix el metanol en gas mixt mitjançant un catalitzador i purifica l'hidrogen mitjançant l'adsorció de canvi de pressió (PSA) sota una determinada temperatura i pressió.

bdbfb

 

Característiques tècniques

1. Alta integració: el dispositiu principal per sota de 2000 Nm3/h es pot derrapar i subministrar com un tot.

2. Diversificació dels mètodes de calefacció: escalfament per oxidació catalítica;Calefacció de circulació de gasos de combustió amb autoescalfament;Calefacció del forn d'oli de conducció de calor de combustible;Calefacció elèctrica calefacció per conducció de calor.

3. Baix consum de metanol: el consum mínim de metanol d'1Nm3Es garanteix que l'hidrogen sigui < 0,5 kg.El funcionament real és de 0,495 kg.

4. Recuperació jeràrquica de l'energia tèrmica: maximitzar l'aprofitament de l'energia tèrmica i reduir el subministrament de calor en un 2%;

(1) Cracking de metanol

Barregeu metanol i aigua en una determinada proporció, pressuritzeu, escalfeu, vaporitzeu i sobreescalfeu el material de la barreja per assolir una determinada temperatura i pressió, després, en presència de catalitzador, la reacció de craqueig de metanol i la reacció de desplaçament de CO funcionen al mateix temps i generen un mescla de gas amb H2, CO2i una petita quantitat de CO residual.

El craqueig de metanol és una reacció multicomponent complicada amb diverses reaccions químiques gasoses i sòlides

Principals reaccions:

CH3OHjtCO + 2H2- 90,7 kJ/mol

CO + H2OjtCO2+ H2+ 41,2 kJ/mol

Reacció resumida:

CH3OH + H2OjtCO2+ 3 h2- 49,5 kJ/mol

 

Tot el procés és un procés endotèrmic.La calor necessària per a la reacció es subministra a través de la circulació de l'oli de conducció de calor.

Per estalviar energia tèrmica, la mescla de gas generada al reactor fa un intercanvi de calor amb el líquid de la mescla de materials, després es condensa i es renta a la torre de purificació.El líquid de la barreja del procés de condensació i rentat es separa a la torre de purificació.La composició d'aquesta barreja líquida és principalment aigua i metanol.Es torna a enviar al dipòsit de matèries primeres per al seu reciclatge.Aleshores, el gas de craqueig qualificat s'envia a la unitat PSA.

(2) PSA-H2

Pressure Swing Adsorption (PSA) es basa en l'adsorció física de molècules de gas a la superfície interna d'un adsorbent específic (material sòlid porós).L'adsorbent és fàcil d'adsorbir components d'alt punt d'ebullició i difícil d'adsorbir components de baix ebullició a la mateixa pressió.La quantitat d'adsorció augmenta a alta pressió i disminueix a baixa pressió.Quan el gas d'alimentació passa pel llit d'adsorció sota una determinada pressió, les impureses d'alt punt d'ebullició s'adsorbeixen selectivament i l'hidrogen de baix punt d'ebullició que no s'adsorbeix fàcilment surt.Es realitza la separació dels components d'hidrogen i impureses.

Després del procés d'adsorció, l'adsorbent desorbeix la impuresa absorbida en reduir la pressió de manera que es pugui regenerar per adsorbir i separar les impureses de nou.